Shah Smith & Associates show their team spirit as the Houston Astros make way to the World Series!